Staňte sa vodičom/vodičkou autobusu, poďte do práce, ktorá vám SADne

Ste vo vašej momentálnej práci spokojný? Čerpáte zamestnanecké výhody? Cítite istotu? Ak ste aspoň raz odpovedali nie, chce to zmenu.

Spoločnosť SAD Žilina ponúka prácu, ktorá je na celý život. Ak vás baví byť neustále na cestách, neváhajte. Stačí, ak máte základný kvalifikačný predpoklad a zodpovedný prístup k práci. O všetko ostatné sa postaráme my.

Čo vám ponúkame?

Spoločnosť SAD Žilina je renomovaný a spoľahlivý zamestnávateľ, ktorý za svojich zamestnancov uhrádza všetky sociálne a zdravotné odvody, vrátane dôchodkového poistenia.

spoľahlivý zamestnávateľ

zdravotné odvody

sociálne odvody

dôchodkové poistenie

Prácou v spoločnosti SAD Žilina získate:

• stabilnú prácu v dynamickej spoločnosti s perspektívou na dlhé roky,
• pravidelné zvyšovanie mzdy,
• platené čakanie,
• + cestovné náhrady (Diety) a nápojové lístky počas letnej sezóny,
• príspevok na stravovanie (stravný lístok 11€) počas dovolenky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
• rovnošata a príspevok na obmenu jej odevných súčiastok,
• možnosť odborného rastu (napr. školenie bezpečnej jazdy na Slovakia ring)
• cestovné výhody, aj pre rodinných príslušníkov,
• odmeny pri pracovných, osobných jubileách a za jazdu bez nehody…
• prémie za iniciatívny prístup k práci,
• bezplatné ubytovanie na nocovniach,
• zvýhodnené telefónne volania,

A hlavne, získate prácu, kde vás dokážu dostatočne ohodnotiť.

Prácou v spoločnosti SAD Žilina získate:

• stabilnú prácu v dynamickej spoločnosti s perspektívou na dlhé roky,
• pravidelné zvyšovanie mzdy,
• platené čakanie,
• + cestovné náhrady (Diety) a nápojové lístky počas letnej sezóny,
• príspevok na stravovanie (stravný lístok 11€) počas dovolenky,
• príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie,
• rovnošata a príspevok na obmenu jej odevných súčiastok,
• možnosť odborného rastu (napr. školenie bezpečnej jazdy na Slovakia ring)
• cestovné výhody, aj pre rodinných príslušníkov,
• odmeny pri pracovných, osobných jubileách a za jazdu bez nehody…
• prémie za iniciatívny prístup k práci,
• bezplatné ubytovanie na nocovniach,
• zvýhodnené telefónne volania,

A hlavne, získate prácu, kde vás dokážu dostatočne ohodnotiť.

Finančná odmena

V priemere 1650 €/mesiac + diéty v závislosti od dĺžky pracovnej zmeny a režimu práce vodiča.

Čo bude vašou úlohou?

• preprava cestujúcich v regionálnom autobuse,
• riadenie a obsluha autobusu,
• sledovanie trasy a dodržanie časového harmonogramu cestovného poriadku,
• správne reagovať na ceste a zvládať krízové situácie inštinktívne správne,
• zaistenie čo najvyššej bezpečnosti prepravovaných cestujúcich

Čo ak nemáte vodičský preukaz skupiny D?

To nie je žiaden problém. SAD Žilina poskytuje súčinnosť a preplatí rozšírenie vodičského oprávnenia na skupinu „D“ a kvalifikačnú kartu vodiča autobusu.

Čo bude vašou úlohou?

• preprava cestujúcich v regionálnom autobuse,
• riadenie a obsluha autobusu,
• sledovanie trasy a dodržanie časového harmonogramu cestovného poriadku,
• správne reagovať na ceste a zvládať krízové situácie inštinktívne správne,
• zaistenie čo najvyššej bezpečnosti prepravovaných cestujúcich

Čo ak nemáte vodičský preukaz skupiny D?

To nie je žiaden problém. SAD Žilina poskytuje súčinnosť a preplatí rozšírenie vodičského oprávnenia na skupinu „D“ a kvalifikačnú kartu vodiča autobusu.

Ako sa uchádzať o prácu vodiča/vodičky?

Vyplňte formulár nižšie, kde pripojíte svoj štruktúrovaný životopis. Spoločnosť SAD Žilina vás následne zaradí do databázy uchádzačov o pracovné miesto na vami zvolenú lokalitu.
Vyberte si prácu, ktorá vám SADne
Tešíme sa na našu spoločnú cestu!